იმგზავრე აქსელით მართე აქსელი

თქვენი უსაფრთხოება

მნიშვნელოვანია


ახალი ტექნოლოგიის მეშვეობოთ თქვენ
დაცული ხართ მგზავრობის დროს

მართე აქსელი

axcl safety

მძღოლთა უსაფრთხოება

რეგისტრაცია, როგორც აუცილებელი პირობა.
რეგისტრაციის პირობით ყველა მგზავრი გვაწვდის სავალდებულო ინფორმაციას მის პიროვნების შესახებ: სახელი, გვარი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული მისამართი და სხვა.უპრეცენდენტო სადაზღვეო
პირობები

მგზავრთა დაზღვევა
დაზღვევის პასუხისმგებლობა ვრცელდება ყველა მგზავრზე, რომელიც დაზარალდება საგზაო შემთხვევის დროს. იმ შემთხვევაშიც თუ ბრალეულობა მესამე პირზეა. ასევე დაზღვევა ვრცელდება ბრალეული პირის დანაშაულის ადგილიდან მიმალვის შემთხვევაშიც.

axcl safety

სადაზღვეო პირობები

დაზღვევის სპეციალური შეთავაზება თქვენი ბიზნესის ზრდისათვის
1. დაზღვევის პასუხისმგებლობა ვრცელდება მესამე პირის წინაშე და მესამე პირის ყველა დაზიანებაზე (დაზღვეულია თუ დაუზღვეველია იგი)
2. დაზღვევის პასუხისმგებლობა ვრცელდება: დაზღვევა დაფარავს მძღოლის მიერ საგზაო შემთხვევის შედეგად დაზიანებულ ნებისმიერი სახის ქონებას, ასევე დაზარალებული მძღოლის ან ქვეითის საჭირო გადასახადებს.

გადადგი პირველი ნაბიჯი

axcl feature

1. დარეგისტრირდი ონლაინში

შეიყვანეთ თქვენი სახელი, გვარი, მობილურის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი.

axcl feature

2. ატვირთე საბუთები

ატვირთეთ თქვენი ავტომობილის რეგისტრაციის, ტექნიკური გამართულობის საბუთები.

axcl feature

3. ჩამოტვირთე აპლიკაცია და მართე

როდესაც დამტკიცდება თქვენი განაცხადი, მიიღებთ შეტყობინებას და აქტივიზაციის ბმულს.

რეგისტრაცია