იმგზავრე აქსელით მართე აქსელი

აქსელის მართვის სახელმძღვანელო

თანამშრომლობის პირობები

მძღოლთა მინიმალური მოთხოვნები

"აქსელში" გაწევრიანება და მოღვაწეობა შესაძლებელია ნებისმიერი მსურველსათვის რომელიც აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობით და კომპანიის პოლიტიკით გათვალისწინებულ მინიმალურ მოთხოვნებს, ასეთებს როგორც:
 • ფლობდეთ მოქმედ მართვის მოწმობას
 • ფლობდეთ ლიცენზირებულს ავტომობილს - მინიმუმ (4) კარიანს
 • გქონდეთ ავტომობილის მართვის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება

მანქანის კრიტერიუმები და მოთხოვნები

თქვენს მიერ საქმიან მოხმარებაში მყოფი ავტომობილი უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს კანონმდებლობით და კომპანიის პოლიტიკით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს
 • თქვენი ავტომობილი უნდა იყოს ლიცენზირებული "ა" ან "ბ" კატეგორიის ლიცენზიით
 • სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციის მოწმობა.
 • ავტომობილს უნდა გააჩნდეს ტექნიკური ინსპექტირების დადებითი სტატუსი.

  რა ვქნა თუ არ გამაჩნია "ა" ან "ბ" კატეგორიის ლიცენზია?

  თუ თქვენ არ ფლობთ "ა" ან "ბ" კატეგორიის ლიცენზიას ჩვენ გაგიწევთ ფინანსურ და სხვა მხარდაჭერას რომელიც მოგცემთ საშვალებას.

  როგორ გავიარო რეგისტრაცია და გავააქტიურო ჩემი ანგარიში?

  შესვლა ქსელში

  ქსელში შესასვლელად აუცილებელი პირობაა რეგისტრაციის გავლა რის შემდეგაც თქვენ მოგეცემათ წვდომა თქვენ ონლაინ ანგარიშთან. თქვენი ანგარიში აღჭურვილია ყველა იმ ფუნქციით რომელიც მოგცემთ თქვენ თქვენი საქმიანობის მართვის და კონტროლის საშუალებას.

  საბუთების ატვირთვა და აქტივაცია

  რეგისტრაციის გავლის შემდეგ თქვენ მოგეცემათ თქვენი პირადი და ასევე თქვენი ავტომობილის საბუთების ატვირთვის საშუალება რის დადებითად განხილვის შემდეგაც თქვენი ანგარიში და წვდომა ქსელში იქნება გააქტიურებული.

  როდის გააქტიურდება ჩემი ანგარიში

  თქვენთან ანგარიშსწორების მიზნით თქვენ ასევე მოგეთხოვებათ თქვენი პირადი საბანკო ანგარიშის დამატება. ეს მოგცემთ თქვენ და ასევე ჩვენ დროული ანგარიშსწორების საშუალებას.

  როგორ წარმოებს ჩემთან ანგარიშსწორება?

  თქვენთან ანგარიშსწორების მიზნით თქვენ ასევე მოგეთხოვებათ თქვენი პირადი საბანკო ანგარიშის დამატება. ეს მოგცემთ თქვენ და ასევე ჩვენ დროული ანგარიშსწორების საშუალებას.

  როგორ ფორმირდება ტარიფები და შეფასების პოლიტიკა?

  როგორ ფორმირდება შეკვეთის ტარიფები?

  შეკვეთის ტარიფი ფორმირდება შემდეგი პარამეტრებისგან როგორიც არის ჩასხდომის ტარიფი, მანძილი, მგზავრობის ხანგრძლივობა, დღის მონაკვეთი და მოთხოვნილების ზრდა. ეს ყველა პირობა ითვალისწინებს ყველა იმ ხარჯს რომელსაც თქვენ ეწევით თქვენს საქმიანობაში.

  კატეგორია 1-დღის ტარიფები

  პირველი კატეგორიის ანუ დღის მონაკვეთის ტარიფები მოქმედებს ორშაბათიდან პარასკევამდე 6:00-22:00 საათამდე

  კატეგორია 2-ღამის ტარიფები

  მეორე კატეგორიის ანუ ღამის განაკვეთის ტარიფები მოქმედებს ორშაბათიდან პარასკევამდე 22:00-6:00 საათამე. მეორე კატეგორიის ტარიფები ასევე მოქმედია დღესასწაულების პერიოდში.

  ტარიფის გამრავლებელი და როგორ მუშაობს ის?

  ტარიფის გამრავლება ხდება მოთხოვნის და მოთხოვნის დამაკმაყოფილებელი შეფარდების კოეფიციენტი. ეგ კოეფიციენტი ვრცელდება მხოლოდ ქალაქის იმ ზონებში სადაც ტაქსის გამოძახების მოთხოვნა აჭარბებს დაკმაყოფილების რაოდენობას.

  ანგარიში და ანგარიშსწორება

  მგზავრთან ანგარიშსწორების ნაირსახეობა

  თქვენ, ყოველი შეკვეთის მიღებისთანავე იქნებით შეტყობინებული იმის შესახებ თუ რა მეთოდით იწარმოებს თქვენი ანგარიშსწორება მგზავრთან. ეს ინფორმაცია იქნება მონიშნული ჩვენს აპლიკაციაში შეკვეთის სხვა დეტალებთან ერთად. მგზავრს აქვს საშუელაბა გადაიხადოს მის მომსახურეობის ღირებულება ნაღდი და უნაღდო მეთოდით.უნაღდო ანგარიშსწორებაში შედის გადახდა საბანკო ბართის მეშვეობით და ასევე კრიპტო ვალიუტით.

  ანგარიშსწორება მძღოლთან

  იმისათვის რომ თქვენ მიიღოთ თქვენს მიერ გამომუშავებული თანხა დრიულდ თქვენ გესაჭიროებათ დაამატოთ თქვენი საბანკო ანგარიში თქვენს პროფილში "ანგარიშების" განყოფილებაში. გთხოვთ გაითვალისინოთ ის რომ თქვენს მიერ უნაღდო ანგარიშსწორების შესრულებული შეკვეთების თანხები იქნება ჩარიცხული თქვევნს ანგარიშზე 1-3 სამუშაო დღის განმავლობაში.

  "ჩაი" და მისი დაბეგვრის წესები.

  "ჩაის" დატოვება მგზავრის მიერ არის ნებაყოფლითი და არა სავალდებულო. მგზავრს ჩვენს აპლიკაციაში ეძლევა საშვალება გამოიყენოს "ჩაის' ფუნქცია და წაახალისოს მძღოლი მის მიერ პროფესიონალურად გაწეულ მომსახურეობისათვის

  როგორ მუშაობს რეიტინგები და შეფასების სისტემა?

  მძღოლთა რეიტინგები

  თქვენი რეიტინგი არის დამოკიდებული თქვენს პროფესიონალურ და ეთიკურ მომსახურებაზე და თქვენი ავტომობილის მდგომარეობაზე. თქვენი რეიტინგის შეფასება ხდება თქვენი მგზავრის მიერ. გაითვალისწინეთ ის რომ მგზავრს ეძლევა თქვნს მიერ მიწოდებული მომსახურეობის შეფასების საშუალება და ეს დამოკიდებულია ასეთ ფაქტორებზე.
  - თქვენს ავტომობილი უნდა იყოს ტექნიკურად გამართული, სუფთა
  - თქვენ უნდა იყოთ მგზავრთან მიმართებაში,ზრდილი, პატივისცემით და პროფესიონალი თქვენი საქმისა
  - თქვენ პირადად უნდა იყოთ სუფთად ჩაცმული
  - თუ თქვენ ხედავთ რომ მგზავრს ესაჭიროება თქვენი დახმარება ბარგის ჩალაგებისათვის, გაუწიეთ მას დახმარება
  - კითხეთ მგზავრს მისთვის მეთად ხელსაყრელი მარშრუტი

  მგზავრთა რეიტინგები

  თქვენ, ასევე როგორც მგზავრებს გეძლევათ თქვენი მგზავრის შეფასების საშუალება. თუ თქვენ თვლით რომ თქვენი მგზავრი არღვევდა ეთიკურ და მორალურ ნორმებს ან პირიქით იყო თქვენს მიმართ კეთილად განწყობილი და ლოიალური, თქვენ შეგეძლებათ შეაფასოდ ის შესაბამისად.

  რა არის შეკვეთების მიღების რეიტინგი და როგორ მუშაობს ის?

  შეკვეთების მიღების რეიტინგი არის თქვენზე გაცემული შეკვეთების და თქვენს მიერ შეკვეთების მიღების და განხორციელების პროპორციული უნარიანობა.თუ თქვენზე გაცემული შეკვეთები არ იქნა თქვენს მიერ მიღებული ან იქნა მიღებული და არ იქნა განხორციელებული ან იქნა გაუქმებული თქვენს მიერ, მაშინ სისტემა ავტომატურად და შესაბამისად შეაფასებს თქვენს უნარიანობას რაც საბოლოვო ჯამში იმეტყველებს თქვენზე შემოთავაზებულ გამოძახების რაოდენობაზე.

  როგორ მუშაობს ბონუსები და სხვა ფინანსური წახალისება?

  საწვავი და შეკეთება

  ჩვენი საწვავის ბარათის პროგრამა მისცემს მაღალკვალიფიცირებულ მძღოლებს საწვავის შეძენის ფასდაკლების საშუალებას. ასევე თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ 15% -ამდე ფასდაკელბა რეცხვაზე, საბურავებზე და სხვა ტექნიკურ მომსახურეობაზე.

  მობილურის ტარიფები

  თქვენი მობილური ტელეფონი არის თქვენი ბიზნესის ხელსაწყო. ჩვენ გაგიწევთ 10-15%-იან დახმარებას თქვენი თვიური დავალიანების დაფარვაში.

  ავტომობილის შეძენა

  ჩვენი პარტნიორული თანამშრომლობა როგორც საბანკო სექტორთან ასევე მსოფლიოს სხვა და სხვა საავტომობილო ბრენდებთან მოგცემთ თქვენ ავტომობილის შეძენის საშუალებას თქვენთვის საუკეთესო პირობებოთ.

  რა არის რეფერალი და როგორ მუშაობს?

  რეფერალი არის თქვენს მიერ "აქსელში" სხვა მძღოლის მოწვევა, რის სანაცვლოდაც თქვენ მიიღებთ "აქსელისგან" ფულად ან სხვა ფინანსურ ანაზღაურებას.

  ფინანსები და მათი მართვა

  საბანკო ანგარიშის დამატება

  თქვენი საბანკო ანგარიშის დამატება შესაძლებელია თქვენი ონლაინ ანგარიშიდან "საბანკო ბარათები"-ს განყოფილებიდან. თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ როგორც თქვენი საბანკო ბარათი ასევე თქვენი საბანკო ანგარიშის ნომერი რომელიც იქნება გამოყენებული საბანკო ტრანზაკციების განსახორციელებლად.

  საბანკო გადარიცხვების ვადა

  თქვენს მიერ გამომუშავებული უნაღდო თანხების ჩარიცხვა თქვენს საბანკო ანგარიშზე იქნება განხორცილებული 2-3 სამუშაო დღის განმავლობაში.

  სავარაუდო და საერთო ბალანსის სხვაობა

  თქვენ შესაძლოა მიიღოთ თქვენს საბანკო ანგარიშზე სავარაუდო თანხისგან განსხვავებული ტრანზაკცია იმიტომ რომ დარიცხული თანხები შესაძლოა მოიცავდეს იმ დამატებით თანხებს რომლებიც თქვენ შეიძლება მიიღოთ ბონუსების, აქციების და სხვა დაჯილოდოვების სახით.

  დაგვიანებული გადარიცხვები

  თქვენი საბანკო ჩარიცხვები უნდა იქნას ასახული თქვენს საბანკო ანგარიშზე 2-3 სამუშაო დღის განმავლობაში.თუ თქვენ შეიტყვეთ ის რომ მოსალოდნელი ტრანზაქცია არ იქნა ასახული თქვენს ანგარიშზე გთხოვთ გადაამოწმოთ თქვენი საბანკო ანაგრიშის მონაცემები.

  კონფლიქტი მგზავრთან

  როგორ მოვიმოქმედო თუ ჩემმა მგზავრმა შემიქმნა კონფლიქტური სიტუაცია?

  ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მძღოლთა უსაფრთხოება და თქვენ არასოდეს უნდა იგრძნოთ საფრთხეში.თუ რომელიმე მომენტში იქრძენით ის რომ თქვენი მგზავრი გიძაბავთ სამუშაო გარემოს შეეცადეთ აარიდოთ თავი მსგავს სიტუაციას შეკვეთის დასრულებამდე. თქვენ შეკვეთის დასრულებისთანავე გეძლევათ საშუალება შეაფასოთ თქვენი მგზავრი რეიტინგის სისტემით და ასევე განაცხადოთ მის უხეში თქვენსადმი მოფყრობა. ჩვენ შესაბამისად გავითვალისწინებთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, განვიხილავთ და მივიღებთ შესაბამის ზომებს და კომპანიის სანქციებს მასეთი მგზავრის წინააღმდეგ.

  არასწორი მგზავრის აყვანა

  ზოგჯერ თქვენ შეიძლება აღომოჩნდეთ სიტუაციაში სადაც უცხო პირი შეეცდება თქვენი მომსახურეობის ამოყენებისა. იმისათვის რომ თქვენ აარიდოთ თავი მსგავს სიტუაციებს, მუდამ ადგილმდებარების მისვლისთანავე ჰკითხეთ მგზავრს მისი სახელი, ჩვენი აპლიკაცია თქვენ წინასწარ მოგაწვდით მგზავრის სახელს ისევე როგორც მას მიაწვდის თქვენს მონაცემებს.

  მგზავრის მიერ დაზიანებული მანქანა

  თუ გარკვეული ინციდენტის გამო მგზავრა დაგიზიანათ ავტომობილი თქვენ უნდა დაგვიკავშირდეთ და შეგვატყობინთ მომხდარი ინციდენტის შესახებ. ზოგიერთ შემთხვევაში თქვენ შეიძლება მიიღოთ ფინანსური ანაზაღაურება და სხვა ტექნიკური დახმარება. ამისათვის თქვენ უნდა წარადგინოთ დაზიანების ფოტო და მის შესწორების შეფასება 3 დღის განმავლობაში. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ვერ წარადგენთ და ვერ დაასაბუთებთ თქვენს განაცხადს, მაგ შემთხვევაში თქვენს მიერ შემოტანილი განაცხადი არ იქნება განხილული და დაკმაყოფილებული.